Günlük arşivler: 18 Aralık 2012

İşaret Diliyle Adliye Sözcüğü

İşaret Diliyle Adliye Sözcüğü

Her iki el omuz hizasında, isaret parmakları açık, öbür parmaklar kapalıdır. İşaret parmakları omuzları gösterecek sekilde tutulur. Omuzların iç kısımlarında ellerin biri öne giderken öbürü arkaya gidecek sekilde ileri geri
hareket ettirilir. Adliyede giyilen cübbenin yakası isaret edilmektedir.