Günlük arşivler: 24 Aralık 2012

İşitme Engelliler İlköğretim Okulları

İşitme Engelliler İlköğretim Okulu

Milli Eğitim Bakanlığı İşitme Engelliler İlköğretim Okulları
Engellilerin eğitimi konusunda son yıllarda müthiş bir ilerleme var. Okullaşma oranı hızla artıyor. Nüfusumuzun % 8’nin engelli olduğunu düşünürsek eğitimin önemini daha iyi anlıyoruz. Aşağıdaki listede Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı, işitme engelliler için ilköğretim okullarını görebilirsiniz. Yaşadığınız şehirde veya çevresinde bulunan işitme engelli ilköğretim okulunun iletişim ve ulaşım bilgileri için listeden üzerine tıklayabilirsiniz.

İşitme Engelliler Öğretmenliği

İşitme Engelliler Öğretmenliği

İşitme engelliler öğretmeni görev yaptığı eğitim kurumunda işitme engelli ya da duyma zorluğu çeken öğrencilere eğitim verir. İşitme engelliler öğretmeninin işitme engelli öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında belirtilmiştir. İşitme engelliler öğretmeni bu program çerçevesinde:

 • İşaret dili, dudaktan okuma tekniklerini öğretir.
 • Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özelliklerini ve yeteneklerini dikkate alarak uygular.
 • Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.
 • Yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor alanlarında ve serbest zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar.
 • Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

Kullanılan eğitim materyalleri:

 • Yıllık müfredat programı
 • Günlük çalışma planları
 • Ünite ve plan defterleri
 • Not ve yoklama defteri
 • Bireysel ve grup işitme cihazları
 • Görsel araçlar ve okul araç gereçleri

 

İşitme engelliler öğretmeni olmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler:

 • Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş ve sosyal bilim konularına ilgili
 • İnsanlarla, özellikle işitme engelli çocuklarla uğraşmaktan, onlara yardım etmekten zevk alan
 • Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen
 • Dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı
 • Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen
 • Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı, kimseler olmaları gerekir.

İşitme engelliler öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Sınıf Öğretmeni (İşitme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde de çalışabilirler. Mesleğin eğitimi, Eğitim Fakültelerinin “İşitme Engelliler” Öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda “Özel Eğitim Öğretmenliği” ve “Özel Eğitim Bölümü” mezunları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanda öğretmen olarak atanabilirler. İşitme engelliler öğretmenliğinin eğitim süresi dört yıldır. Eğitim süresince, Eğitime Giriş, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Özel Eğitime Giriş, Psikoloji, Dil Gelişimi ve İletişim, Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım, Türkiye Tarihi, Eğitim Yönetimi, Öğrenme Psikolojisi, Ses Bilimi ve Ses Bilgisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İşitme Engelli Çocuklarda Dil Gelişimi, İşitme Engelli Çocuklara İletişim Becerileri Kazandırma, Aile Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri, İşitme Cihazlarının Kullanımı vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim – öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki kurumlara başvurabilirsiniz.

 • İlgili Eğitim Kurumları
 • Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
 • Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri

İşitme engelliler eğitiminin ülke düzeyinde tanıtılması, öneminin vurgulanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalıyız.