Kategori arşivi: İşitme Engelliler

İşitme Engelliler Öğretmenliği

İşitme Engelliler Öğretmenliği

İşitme engelliler öğretmeni görev yaptığı eğitim kurumunda işitme engelli ya da duyma zorluğu çeken öğrencilere eğitim verir. İşitme engelliler öğretmeninin işitme engelli öğrencilere hangi yöntemlerle, hangi bilgi, beceri ve tutumları kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında belirtilmiştir. İşitme engelliler öğretmeni bu program çerçevesinde:

 • İşaret dili, dudaktan okuma tekniklerini öğretir.
 • Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özelliklerini ve yeteneklerini dikkate alarak uygular.
 • Eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler.
 • Yemekhanede, yatakhanede, bahçede, spor alanlarında ve serbest zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar.
 • Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.

Kullanılan eğitim materyalleri:

 • Yıllık müfredat programı
 • Günlük çalışma planları
 • Ünite ve plan defterleri
 • Not ve yoklama defteri
 • Bireysel ve grup işitme cihazları
 • Görsel araçlar ve okul araç gereçleri

 

İşitme engelliler öğretmeni olmak isteyenlerin sahip olması gereken özellikler:

 • Üst düzeyde genel yeteneğe sahip, sözel yeteneği gelişmiş ve sosyal bilim konularına ilgili
 • İnsanlarla, özellikle işitme engelli çocuklarla uğraşmaktan, onlara yardım etmekten zevk alan
 • Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen
 • Dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı
 • Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen
 • Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı, kimseler olmaları gerekir.

İşitme engelliler öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Sınıf Öğretmeni (İşitme Engelliler) olarak atanmakta, ayrıca branş derslerine girmemektedirler. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu rehabilitasyon merkezlerinde de çalışabilirler. Mesleğin eğitimi, Eğitim Fakültelerinin “İşitme Engelliler” Öğretmenliği bölümünde verilmektedir. Bu bölüme girebilmek için yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda “Özel Eğitim Öğretmenliği” ve “Özel Eğitim Bölümü” mezunları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu alanda öğretmen olarak atanabilirler. İşitme engelliler öğretmenliğinin eğitim süresi dört yıldır. Eğitim süresince, Eğitime Giriş, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Özel Eğitime Giriş, Psikoloji, Dil Gelişimi ve İletişim, Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım, Türkiye Tarihi, Eğitim Yönetimi, Öğrenme Psikolojisi, Ses Bilimi ve Ses Bilgisi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İşitme Engelli Çocuklarda Dil Gelişimi, İşitme Engelli Çocuklara İletişim Becerileri Kazandırma, Aile Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler, Öğretim Materyalleri Hazırlama Teknikleri, İşitme Cihazlarının Kullanımı vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler, eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Eğitim sonrasında, meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar 9. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim – öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki kurumlara başvurabilirsiniz.

 • İlgili Eğitim Kurumları
 • Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
 • Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
 • Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri

İşitme engelliler eğitiminin ülke düzeyinde tanıtılması, öneminin vurgulanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalıyız.

İşitme engelli bireylerle nasıl iletişim kurmalıyız?

İşitme Engelli Bireylerle Nasıl İletişim Kurmalıyız?

İşitme engelli bireylerle nasıl iletişim kurmalıyız?

Günümüz dünyasında her birey sosyal yaşamını devam ettirebilmek için diğer bireylerle iletişim kurmak zorundadır. Bu başlık altında, “İşitme engelli bireylerle nasıl iletişim kurabiliriz?” ve “İşitme engellilerle iletişim kurarken nelere dikkat etmeliyiz?” gibi soruları ele alacağız. Öncelikle işitme engelliler ve işitme güçlüğü çekenler, tek ya da iki kulağında tam veya kısmi işitme kaybı olan kişilerdir. İşitme cihazı kullanan bireyler de bu gruba dahildir. İşitme engelli veya duyma zorluğu çeken çoğu insan, dudak okuyarak veya elle iletişim kurar. Dudak okuma, konuşanın ağız ve aynı zamanda yüz ve vücut hareketlerini gözlemlemektir. Elle iletişimde ise insanlar esas olarak elleriyle konuşurlar. Elle iletişim, genellikle hem parmak hecelemesini hem de işaret dilini içerir. Parmak hecelemesinde, her farklı el işareti, alfabedeki bir harfi temsil eder. İşaret dilinde, el işaretleri nesneleri ve düşünceleri temsil eder. İşaret dili, aynı konuşma dili gibi, dünyanın her yerinde aynı zenginlikte kullanılır. İşitme engelliler, parmak hecelemesini ve işaret dilini anlayan insanlarla sohbet etmek için elle iletişim yolunu kullanırlar.

İşitme Engelli Bireylerle İletişim Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • İşitme engelli ya da işitme güçlüğü çeken biriyle konuşmaya başlarken, kendisiyle konuştuğunuzu fark etmesini sağlayın. Duruma göre elinizle işaret edebilir ya da kişinin omzuna hafifçe dokunabilirsiniz.
 • İşitme engelli kişinin nasıl iletişim kurmayı tercih ettiğini anlamaya çalışın. İşaret dili, jest, yazılı veya sözlü olabilir. İşitme engelli kişinin konuşmasını anlamakta güçlük çekiyorsanız bunu ona bildirin.
 • Uzun ve karmaşık konuşmalar gerektiren durumlarda -iş görüşmesi, doktor muayenesi ya da hukuki görüşmeler gibi- bir işaret dili tercümanı kullanmak gerekir. Daha basit diyaloglarda yazıyla anlaşmak yeterli olabilir.
 • İşitme engelli kişiyle işaret dili tercümanı aracılığıyla konuşuyorsanız, işitme engelli kişiye bakarak konuşun ve onunla göz teması kurun. Kişiye tercümanı aracılığıyla soru sormaktansa (“Çağlayan Hanım ne ister?” gibi), soruyu doğrudan kendisine yöneltin (“Hangi rengi tercih edersiniz?” gibi)
 • Sessiz ve iyi aydınlatılmış bir ortam, etkili iletişim için idealdir. Pencere gibi bir ışık kaynağının önündeyseniz ve sırtınız ışık kaynağına dönükse, ışık karşınızdaki insanın gözünü kamaştırabilir ve dudaklarınızı okumaya çalışan engellinin yüzünüzü seçmesini zorlaştırabilir.
 • Kişinin anlamadığı cümleleri tekrarlamak yerine, söylemek istediğinizi farklı şekilde ifade etmeyi deneyin. Açık, anlaşılır kelimelerle, yavaşça konuşun. Böylece az duyan engelliler dudaklarınızı okuyabilirler. Bu nedenle konuşurken sakız çiğnemeyin, sigara içmeyin ya da elinizle ağzınızı kapatmayın.
 • İşitme engelli ya da işitme güçlüğü çeken birine bağırarak konuşmanıza gerek yoktur. İşitme cihazı kullanıyorsa, normal ses düzeyiniz sizi duyması için yeterli olacaktır.
 • İşitme engelliler için konferans salonlarının ön sıralarından yer ayırın. Salonun ışıklandırmasının iyi olmasına dikkat edin. Jest ve mimikler, işitme engellilerin mesajları doğru algılamaları açısından önemlidir.

İşitme engeli birçok zorluğu beraberinde getirse de, pek çok alandaki başarıyı engelleyememiştir. Ünlü Alman besteci Ludvvig van Beethoven en güzel eserlerini sağır olduktan sonra yazmıştır.